ራዕይ፣ ተልዕኮና ዕሴቶች ራዕይ፣ ተልዕኮና ዕሴቶች

ራዕይ

በሚሠጣቸው የላቁ አስተዳደራዊና ሙያዊ አገልግሎቶች በምክር ቤቱ አመኔታን ያተረፈ ጽሕፈት ቤት ሆኖ ማየት፣

ተልዕኮ

የምክር ቤት አባላት ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ ለማስቻል ጥናትና ምርምር በማድረግ ቀልጣፋና ውጤታማ ሙያዊ ምክር፣ አስተዳደራዊ ድጋፍና የመረጃ አገልግሎት መስጠት፣

ዕሴቶች

ሀ/ እኩልነት (ብዝሃነት)፣

ለ/ አገልጋይነት፣

ሐ/ ውጤታማነት፣

መ/ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት፣

መ/ አሣታፊነት፣

ሠ/ ምስጢር ጠባቂነት (ተዓማኒነት)፣

ረ/ ለለውጥ መትጋት፣

የጽህፈት ቤቱ - ዓላማ, ስልጣንና, ተግባር የጽህፈት ቤቱ - ዓላማ, ስልጣንና, ተግባር

ከ1993 ዓ.ም በፊት ምክር ቤት የራሱ ጽሕፈት ቤት አልነበረውም፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት የተቋቋመው በ1993 ዓ.ም. ነበር፡፡ ነገር ግን እስከ 2000 ዓ.ም ድረስ የሕግ ሰውነት አልነበረውም፡፡ ሕግ ሰውነት ያገኘው በአዋጅ ቁጥር 556/2000 ነው፡፡ ጽሕፈት ቤቱ ተጠሪነቱ ለአፈ ጉባኤው ሲሆን የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች አሉት፡

1  ለምክር ቤቱና ምክር ቤቱ ለሚያቋቁማቸው ኮሚቴዎች፣ ለአፈ-ጉባዔዎች፣ ለምክር ቤቱ አባላት አጠቃላይ...

አሰተያየት እና ጥቆማ አሰተያየት እና ጥቆማ

እባክዎ አሰተያየት እና ጥቆማዎትን በዚህ ቅጽ ይላኩልን. ከአንድ በላይ አባሪ ካሎት ወደ አንድ ቀይረው (ዚፕ አድርገው) ይላኩ፡፡

This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA