የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ

አቶ ከበደ ካይማ

ዋና ጸሓፊ

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242326

ሞባይል: +251911904165

ኢሜይል: kebedekayima@gmail.com

ዋቅቶሌ

 

ዳይሬክተር- ፊስካል ጉዳዮች እና ተመጣጣኝ እድገት ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242319

ሞባይል: +251

ኢሜይል

Petos

Petos W/senbet Fara

ማንነት፣የአስተዳደር ወሰንና የግጭት አፈታት ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111247902

ሞባይል: +251

ኢሜይል: Petrosws@yahoo.com

አቶ

አቶ ተረፈ በዳዳ

ዳይሬክተር- የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242328

ሞባይል: +251

ኢሜይል

አቶ

አቶ ሽብሩ እሽቱ

ዳይሬክተር- ጠቅላላ አገልግሎት ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111544154

ሞባይል: +

ኢሜይል

አቶ

አቶ ፍስሀ ገ/እግዚአብሔር

ዳይሬክተር- የውስጥ ኦዲት አገልግሎት ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111241204

ሞባይል: +251910087685

ኢሜይል: fisehagb@yhoo.com

ወሮ

ወ/ሮ ስሜነሽ ፍቃዱ

ዳይሬክተር- የሴቶች፣ የህፃናት እና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111224904

ሞባይል: +251913283437

ኢሜይል: simenesh2011@yahoo.com

ትግሉ

ትግሉ

በይነ-መንግስታት ግንኙነት፣ ብዝሃነትና የዲሞክራሲ ግንባታ ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ

ሞባይል

ኢሜይል

አቶ

አቶ ኑር

ዳይሬክተር- እስትራቴጂክ እቅድና የለውጥ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242316

ሞባይል: +251912318978

ኢሜይል: dmenderin@yahoo.com

ወ/ሮ

ወ/ሮ ታደለች

ዳይሬክተር:-ሰው ሀብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242314

ሞባይል: +

ኢሜይል

ዲሪባ

አቶ ዲሪባ ደገፋ

ዳይሬክተር- የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242327

ሞባይል: +251913255715

ኢሜይል: yoodire@gmail.com

አቶ

አቶ ወርቁ አዳሙ

ዳይሬክተር-   ሕግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት 

አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242316

ሞባይል: +251

ኢሜይል