የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

ዋቅቶሌ ዳዲ

ዋቅቶሌ ዳዲ


 

ዳይሬክተር- የበጀት ድጎማና የጋራ ገቢዎች ድልድል ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242319

ሞባይል: +251

ኢሜይል