የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ያቆብ በቀለ

አቶ ያቆብ በቀለ


አቶ ያቆብ በቀለ

ዳይሬክተር- የበጀት ድጎማና የጋራ ገቢዎች ድልድል ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242319

ሞባይል: +251911183991

ኢሜይል: yacobmanutd@gmail.com