የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

ዋቅቶሌ ዳዲ

ዋቅቶሌ ዳዲ


 

ዳይሬክተር- ፊስካል ጉዳዮች እና ተመጣጣኝ እድገት ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242319

ሞባይል: +251

ኢሜይል