የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

wakitole

wakitole


 

ዳይሬክተር- የበጀት ድጎማና የጋራ ገቢዎች ድልድል ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242319

ሞባይል: +251911183991

ኢሜይል: yacobmanutd@gmail.com