የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

ዲሪባ ደገፋ

ዲሪባ ደገፋ


አቶ ዲሪባ ደገፋ

ዳይሬክተር- የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242327

ሞባይል: +251913255715

ኢሜይል: yoodire@gmail.com