የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ዲሪባ ደገፋ

አቶ ዲሪባ ደገፋ


አቶ ዲሪባ ደገፋ

ዳይሬክተር- የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242327

ሞባይል: +251913255715

ኢሜይል: yoodire@gmail.com