የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

ትግሉ

ትግሉ


ትግሉ

በይነ-መንግስታት ግንኙነት፣ ብዝሃነትና የዲሞክራሲ ግንባታ ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ

ሞባይል

ኢሜይል