የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ተስፋዬ ካሳው

አቶ ተስፋዬ ካሳው


አቶ ተስፋዬ ካሳው

ዳይሬክተር- የሰው ሃብት ልማት ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242314

ሞባይል: +251913392246

ኢሜይል: Tesfaye@gmail.com