የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

ወ/ሮ ታደለች

ወ/ሮ ታደለች


ወ/ሮ ታደለች

ዳይሬክተር:-ሰው ሀብት አስተዳደር እና ልማት ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242314

ሞባይል: +

ኢሜይል