የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ሊንዲ ለገሰ

አቶ ሊንዲ ለገሰ


አቶ ሊንዲ ለገሰ

ዳይሬክተር- የኦዲት አገልግሎት ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242317

ሞባይል: +251911338801

ኢሜይል: lindilegesse@gmail.com