የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ወርቁ አዳሙ

አቶ ወርቁ አዳሙ


አቶ ወርቁ አዳሙ

ዳይሬክተር-   ሕግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት 


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242316

ሞባይል: +251

ኢሜይል