የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ፍስሀ ገእግዚአብሔር

አቶ ፍስሀ ገእግዚአብሔር


አቶ ፍስሀ ገ/እግዚአብሔር

ዳይሬክተር- የውስጥ ኦዲት አገልግሎት ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111241204

ሞባይል: +251910087685

ኢሜይል: fisehagb@yhoo.com