የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

ወሮ ስሜነሽ ፍቃዱ

ወሮ ስሜነሽ ፍቃዱ


ወ/ሮ ስሜነሽ ፍቃዱ

ዳይሬክተር- የሴቶች፣ የህፃናት እና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111224904

ሞባይል: +251913283437

ኢሜይል: simenesh2011@yahoo.com