የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ሽብሩ እሽቱ

አቶ ሽብሩ እሽቱ


አቶ ሽብሩ እሽቱ

ዳይሬክተር- ጠቅላላ አገልግሎት ስራ አመራር ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111544154

ሞባይል: +

ኢሜይል