የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ዳኘው ነጋሽ

አቶ ዳኘው ነጋሽ


አቶ ዳኘው ነጋሽ

ዳይሬክተር- የንብረት አስተዳደር እና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111544154

ሞባይል: +251911881103

ኢሜይል: dagnewne@yahoo.com