የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ገብሩ ገብረስላሴ

አቶ ገብሩ ገብረስላሴ


አቶ ገብሩ ገብረስላሴ

ዳይሬክተር- የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111242328

ሞባይል: +251910931871

ኢሜይል: gebrug2003@gmail.com