የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

ወሮ ትሩነሽ ገረመው

ወሮ ትሩነሽ ገረመው


ወ/ሮ ትሩነሽ ገረመው

ዳይሬክተር- የሕገ መንግሥት ትርጉም እና የማንነት ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111247902

ሞባይል: +251912604554

ኢሜይል: teg1428@gmail.com