የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት የጽ/ቤቱ የሥራ አመራር አባላት

አቶ ያውቀል በቀለ

አቶ ያውቀል በቀለ


አቶ  ያውቀል በቀለ

ዳይሬክተር- የሕገ መንግሥት ትርጉም እና የማንነት ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት


አድራሻ

ስልክ ቁ: +251111247902

ሞባይል: +251

ኢሜይል: bethaniayawekal@yahoo.com