የአፈ-ጉባኤ መልዕክት የአፈ-ጉባኤ መልዕክት

Message by The Speaker -Wro Keria Ibrahim

የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በፌዴራሉ መንግሥት አባል ክልሎች የሚገኙት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች የሚልኩዋቸው አባላት የሚወከሉበት ምክር ቤት ነው፡፡ ምክርቤቱ የሕገመንግሥት የበላይነት ሰፍኖ፣ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች በሁሉም መስክ እኩልነታቸውና የፈጣን ኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው ተረጋግጦ፣ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ፣ ሥር የሰደደ  አንድነት እና ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ዳብሮ የማየት፣ ራዕይ ሰንቆና ሕገመንግሥቱን በመተርጎም፣ በመፈቃቀድ እና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የሕዝቦች  አንድነት ሥር እንዲሰድ እና እንዲዳብር በማድረግ፣ በክልሎች መካከል ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ግንኙነቶችን በማዳበር፣ ፍትሀዊ እና ውጤታማ የድጎማ በጀት እና የጋራገቢዎች ማከፋፈያ ቀመር በማዘጋጀት እና በመወሰን፣ ሕግ ሊወጣላቸው የሚገቡ የፍትሐብሔር ጉዳዮችን በማጥናት እና በመለየት፣ እንዲሁም ዜጎች ሕገመንግሥቱን ጠንቅቀው አውቀው ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለመገንባት በቁርጠኝነት የመሥራት ተልዕኮ አንግቦ በሕገመንግሥቱ ተለይተው የተሰጡትን ሥልጣን እና ተግባር ለመወጣትና ውጤታማ ለመሆን እየተጋ ይገኛል፡፡

የሕገመንግሥቱን የበላይነት ከማረጋገጥ አኳያ ሕገመንግሥቱን በመተርጎም፣ የሃብት ክፍፍሉ ፍትሓዊነት እንዲረጋገጥ የማከፋፈያ ቀመር ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍትሀዊ እና በሁሉም ተቀባይነት ያለው ቀመር ያዘጋጃል፡፡ ተደብቀው የነበሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች በሕገመንግሥቱ እውቅና አግኝተው ማንነታቸው ተረጋግጧል፤ የቋንቋዎች ፤ የባህል እና የሀይማኖት እኩልነት በሀገሪቱ እንዲረጋገጥ ጉልህ ሚና ተጫውቷል፡፡ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች እኩልነታቸውና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ተከብሮላቸው ራስን በራስ ከማስተዳደርም በላይ በአገራዊ ጉዳዮች እኩል ተሳታፊ እና የወሳኝነት ሚና እንዲጫወቱ ምክር ቤቱ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል፡፡

ብዝኃነትን በዴሞክራሲያዊ አግባብ በማስተናገድ በመቻቻል እና በመከባበር ላይ የተመሰረተ አገራዊ አንድነት ሥር እንዲሰድ ምክር ቤቱ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ  አሰራሩን ከማሻሻል አኳያ ከአገራዊ እና አለማቀፋዊ ሁኔታዎች ለውጥ አንጻር ውስንነቶቹን እየፈተሸ ጠንካራ ተሞክሮዎችን በይበልጥ እያሸጋገረ እና የአገሮችን ስኬታማ ልምዶችን እየቀመረ የዜጎችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት በተሸለ ሁኔታ በሚያረጋግጥ መልኩ ቀጣይ አሰራሮችን በአዲስ ለውጥ መንፈስ ለመሥራት በቁርጠኝነት ተዘጋጅቷል፡፡ ለተግባራዊነቱም ለምክር ቤቱ ድጋፍ የሚሰጠው ጽ/ቤቱን የእስካሁኖቹን መዋቅራዊ አደረጃጀት እና የአሰራርና የአፈጻጸም ሁኔታዎችን በመፈተሸና በመገምገም ላይ ይገኛል፡፡  ይሁን እንጂ ምክር ቤቱ  ይህንን ዓላማ በጽ/ቤቱ ውስን ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች ብቻውን ማሳካት ስለማይችል፤ የክልል መንግሥታት፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች፣ እና የሌሎች ባለድርሻ አካላት የጎላ ተሳትፎ እንዳይለየው መልዕክቴን እስተላልፋለሁ፡፡

የተከበሩ ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም

የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ


ዜና- የህገመንግስት ትርጉም ዜና- የህገመንግስት ትርጉም

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ-መንግስት አተረጔጐም መርሆችን በተመለከተ ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና ሰጠ, 28/06/2019 Read More

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህገ-መንግስት እና የፌዴራሊዝም አስትምህሮ ማዕከል የማቋቋሚያ አዋጅን ፀደቀ, 14/03/2019 Read More

የሕገ-መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምህሮና ስርፀት ስትራቴጂ, 27/12/2018 Read More

የህገ መንግስት ትርጉምና ማንነት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የተለያዩ ውሳኔዎቸ አሰተላልፈዋል, 08/11/2018 Read More

ዜና- ዴሞክራሲያዊ አንድነት ዜና- ዴሞክራሲያዊ አንድነት

ሠላም ፣ መቻቻል መከባበርና አብሮነት ለአገር ግንባታ, 13/08/2019 Read More

ሠላም ፣ መቻቻል መከባበርና አብሮነት ለአገር ግንባታ, 28/06/2019 Read More

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ፌዴሬሽን ም/ቤትና የክልል ም/ቤቶች የጋራ የምክክር መድረክ በመቐለ፤, 14/03/2019 Read More

የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሔሮችና ህዝቦ ቀን በዓል/ የህገ መንግስት ቀን/ ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎች, 08/11/2018 Read More

የፌዴሬሽን ም/ቤት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በባህላዊ የግጭት አፈታት ላይ ያተኮረ አወደጥናት አካሄደ, 08/11/2018 Read More

ዜና- የገቢ ክፍፍል ዜና- የገቢ ክፍፍል

የጋራ ገቢዎች ከፋፈያ ቀመር ክለሳ ሥራ በመካሄድ ላይ ይገኛል፤, 09/01/2019 Read More

ዜና-ሌሎች ዜና-ሌሎች

ማንነቴ ይታወቅልኝ, 31/12/2018 Read More

የኢፌዲሪ የመንግስታት ግንኙነት የፖሊሲ ማዕቀፍ, 27/12/2018 Read More

የፌዴሬሽን ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ መስከረም 29 ይጀመራል, 08/11/2018 Read More

የስብሰባ እቅዶች የስብሰባ እቅዶች

ምንም የሚታይ የስብሰባ እቅድ የለም