የህገ መንግስት ትርጉምና ማንነት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የተለያዩ ውሳኔዎቸ አሰተላልፈዋል

የኢ... ፌዴሬሽን /ቤት 2010 . ከህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል በሚል ከቀረቡ 44 የትርጉም ጥያቄ ሰፊ ጥናትና ምርምር በማድረግ 29 ትርጉም ያሰፈልጋቸዋል በሚል ምክርቤቱ የመጨረሻ ውሳኔ እንደያገኙ የተደረገ ሲሆን ቀሪ 15 የትርጉም ጥያቄዎች ለተጨማሪ ጥናት አቅጣጫ ተሰጥቶበት በቀጣይ ምክርቤቱ ስብሰባ ውሳኔ ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል፤

እንዲሁም የህገ መንግስት ትርጉም አጣሪ ጉባኤ የህገ ምንግስት ትርጉም አያስፈልጋቸውም በማለት ውሳኔ በሰጠባቸው 87 ጉዳዮች ላይ የቀረቡ የይግባኞች አቤቱታ ተቀብሎ ጥናትና ምርምር በማድረግ 80 በምክርቤቱ የመጨረሻ ውሳኔ ያገኙ ሲሆን ቀሪ 7 ጉዳዮች በቀጣይ ስብሰባው ውሳኔ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡