የአፈ-ጉባኤመልዕክት የአፈ-ጉባኤመልዕክት

Message by The Speaker

የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በፌዴራሉ መንግሥት አባል ክልሎች የሚገኙት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች የሚልኩዋቸው አባላት የሚወከሉበት ምክር ቤት ነው፡፡ ምክርቤቱ የሕገመንግሥት የበላይነት ሰፍኖ፣ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች በሁሉም መስክ እኩልነታቸውና የፈጣን ኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው ተረጋግጦ፣ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ፣ ሥር የሰደደ  አንድነት እና ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ዳብሮ የማየት፣ ራዕይ ሰንቆና ሕገመንግሥቱን በመተርጎም፣ በመፈቃቀድ እና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የሕዝቦች  አንድነት ሥር እንዲሰድ እና እንዲዳብር በማድረግ፣ በክልሎች መካከል ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ግንኙነቶችን በማዳበር፣ ፍትሀዊ እና ውጤታማ የድጎማ በጀት እና የጋራገቢዎች ማከፋፈያ ቀመር በማዘጋጀት እና በመወሰን፣ ሕግ ሊወጣላቸው የሚገቡ የፍትሐብሔር ጉዳዮችን በማጥናት እና በመለየት፣ እንዲሁም ዜጎች ሕገመንግሥቱን ጠንቅቀው አውቀው ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን ለመገንባት በቁርጠኝነት የመሥራት ተልዕኮ አንግቦ በሕገመንግሥቱ ተለይተው የተሰጡትን ሥልጣን እና ተግባር ለመወጣትና ውጤታማ ለመሆን እየተጋ ይገኛል፡፡

የሕገመንግሥቱን የበላይነት ከማረጋገጥ አኳያ ሕገመንግሥቱን በመተርጎም፣ የሃብት ክፍፍሉ ፍትሓዊነት እንዲረጋገጥ የማከፋፈያ ቀመር ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍትሀዊ እና በሁሉም ተቀባይነት ያለው ቀመር ያዘጋጃል፡፡ ተደብቀው የነበሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች በሕገመንግሥቱ እውቅና አግኝተው ማንነታቸው ተረጋግጧል፤ የቋንቋዎች ፤ የባህል እና የሀይማኖት እኩልነት በሀገሪቱ እንዲረጋገጥ ጉልህ ሚና ተጫውቷል፡፡ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች እኩልነታቸውና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው ተከብሮላቸው ራስን በራስ ከማስተዳደርም በላይ በአገራዊ ጉዳዮች እኩል ተሳታፊ እና የወሳኝነት ሚና እንዲጫወቱ ምክር ቤቱ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል፡፡

ብዝኃነትን በዴሞክራሲያዊ አግባብ በማስተናገድ በመቻቻል እና በመከባበር ላይ የተመሰረተ አገራዊ አንድነት ሥር እንዲሰድ ምክር ቤቱ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ  አሰራሩን ከማሻሻል አኳያ ከአገራዊ እና አለማቀፋዊ ሁኔታዎች ለውጥ አንጻር ውስንነቶቹን እየፈተሸ ጠንካራ ተሞክሮዎችን በይበልጥ እያሸጋገረ እና የአገሮችን ስኬታማ ልምዶችን እየቀመረ የዜጎችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት በተሸለ ሁኔታ በሚያረጋግጥ መልኩ ቀጣይ አሰራሮችን በአዲስ ለውጥ መንፈስ ለመሥራት በቁርጠኝነት ተዘጋጅቷል፡፡ ለተግባራዊነቱም ለምክር ቤቱ ድጋፍ የሚሰጠው ጽ/ቤቱን የእስካሁኖቹን መዋቅራዊ አደረጃጀት እና የአሰራርና የአፈጻጸም ሁኔታዎችን በመፈተሸና በመገምገም ላይ ይገኛል፡፡  ይሁን እንጂ ምክር ቤቱ  ይህንን ዓላማ በጽ/ቤቱ ውስን ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች ብቻውን ማሳካት ስለማይችል፤ የክልል መንግሥታት፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች፣ እና የሌሎች ባለድርሻ አካላት የጎላ ተሳትፎ እንዳይለየው መልዕክቴን እስተላልፋለሁ፡፡

የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ


የፌ/ም/ቤት ዩ-ቲዩብ ሥርጭት

የህገመንግስት ትርጉም የህገመንግስት ትርጉም

የአስተዳደር ወሰን እና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ሥልጣንና ተግባር ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር እንደማይጣረስ ተገለፀ, 19/08/2020 Read More

የፌዴሬሽን ምክር ቤት 5ኛ ፓርላማ ዘመን 5ኛ ዓመት የሥራ ጊዜ በካሄዳው 2ኛ መደበኛ ስብሰባውን, 11/06/2020 Read More

ሕገ መንግሥታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም መሪ ሀሳብ ለሴቶች እና ወጣቶች አደረጃጀት ከሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ እየተሳተፉ ነው፡፡, 12/03/2020 Read More

የህገ መንግስት ትርጉምና ማንነት ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የተለያዩ ውሳኔዎቸ አሰተላልፈዋል, 08/11/2018 Read More

ዴሞክራሲያዊ አንድነት ዴሞክራሲያዊ አንድነት

የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሔሮችና ህዝቦ ቀን በዓል/ የህገ መንግስት ቀን/ ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎች, 08/11/2018 Read More

የፌዴሬሽን ም/ቤት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በባህላዊ የግጭት አፈታት ላይ ያተኮረ አወደጥናት አካሄደ, 08/11/2018 Read More

የገቢ ክፍፍል የገቢ ክፍፍል

የፌዴራል መሠረተልማት ክልላዊ ሥርጭት ፍትሐዊነትን በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደረገ, 24/06/2020 Read More

አገራዊ የመሠረተ ልማት ሥርጭት ሪፖርት ቀረበ, 11/06/2020 Read More

ሌሎች ሌሎች

15ኛውየኢትዮጵያብሔሮች፣ብሔረሰቦችናሕዝቦችቀን በዓልበብዝኃነትናበእኩልነትየተመሰረተአገራዊአንድነትንለማጠናከር በሚያስችልመልኩእንደሚከበርተገለፀ, 19/08/2020 Read More

ኢትዮጵያናራሺያ የሁለትዮሽ ግንኙነት አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገለጻ፡፡, 21/07/2020 Read More

4ኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ ለሶስተኛ ጊዜ ተራዘመ, 11/06/2020 Read More

እንኳን ለ124ኛው የአድዋ ድል ክበረ በዓል አደረሰን!, 12/03/2020 Read More

የፌዴሬሽን ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ መስከረም 29 ይጀመራል, 08/11/2018 Read More

የስብሰባ እቅዶች የስብሰባ እቅዶች

ምንም የሚታይ የስብሰባ እቅድ የለም